Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJholWmdk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam

Các sản phẩm điện tử dành cho người tiêu dùng: Tivi, máy chụp hình, tai nghe, dàn âm thanh, máy chơi game PS4, và các thiết bị giải trí khác

Các sản phẩm giải pháp dành cho Doanh Nghiệp: màn hình Bravia, máy chiếu, máy quay đài truyền hình, máy quay giám sát, phim chụp trong y khoa, và một số thiết bị khác

 • hZWYnJholWmdk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmhvcZdpb7Cx
2021

Company Menu

Culture Tour

Life at Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam

 • MESH - Sony Science Program

 • MESH Introduction _ Demonstration

 • Students learn theory

 • Students in invention time

 • Students in invention time

 • Interact with aibo dog

 • Students received prizes

 • Environment Day

 • Environment Day

 • Environment Day

 • Environment Day

 • Environment Day

 • Run for a cause

 • Run for a cause

 • Run for a cause

 • Run for a cause

 • Applause

 • Bookshelf corner

 • Company Tour

 • Company Tour

 • Company Tour

 • Company Trip

 • Company Trip

 • Company Trip

 • Company Trip

 • Dance - Yoga - Self-defense

 • Dance - Yoga - Self-defense

 • Dance - Yoga - Self-defense

 • Foosball Tournament

 • Foosball Tournament

 • Women's Day

 • Year End Party

 • Year End Party

 • RMIT Workshop

 • RMIT Workshop

Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam 's Activities

hZWYnJholWmdk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...